DEĞİŞEN KDV ORANLARI HK.

31/07/2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile, mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair kararın yürürlüğe konulmasına 3065 sayılı Kanunun 28. maddesi gereğince karar verilmiştir. DEĞİŞEN KDV ORANLARI LİSTESİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR. 1-) 31.12.…

Mali Tatil hk.

1-20 Temmuz tarihleri arası mali tatil olması sebebiyle bizler tatile çıkamıyoruz. Bu sürede yine ofiste sizlerin hizmetinizdeyiz. Oysaki mali tatil biz muhasebeciler için düzenlenmiştir. Fakat asıl tatili yapan muhasebeciler ve yanında çalışanlar değil, maliyede çalışan memurlar olmaktadır. Bilginize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

İşyerlerinde İş sağlığı ve Güvenliği Uygulaması hk.

Değerli müşterimiz; Az tehlikeli işyerleri için iş sağlığı ve güvenliği hizmeti zorunluluğu 01.07.2020 tarihi itibariyle başlamıştır. Cezalı duruma düşmemek için temmuz ayı içerisinde herhangi bir iş sağlığı güvenliği uzmanı ile işyeri hekimi anlaşmaınızı yapmanız gerekmektedir. Ortak Sosyal Güvenlik Birimi (OSGB) ilede aynı sözleşmeleri yapabilirs…

Zorunlu Bireysel Emeklilik hk.

Değerli müşterimiz; 5 kişi altında işçi çalıştıran işverenlerin çalışanların zorunlu bireysel emeklilik sistemine katılımı 01.07.2020 tarihi itibariyle başlamıştır. Cezalı duruma düşmemk için çalışanlarınızı bes kayıtlarını çalışmakta olduğunuz bankanın sigorta şirketi ya da özel sigorta şirketlerinden yaptırabilrisiniz. Sistemde kalmak istemeyen ç…

VERBİS’E KAYIT SÜRELERİNİN UZATILMASI HAKKINDA DUYURU

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren Covid-19 virüs salgını nedeniyle bazı işyerlerinin fiziksel olarak kapalı olduğu veya uzaktan / dönüşümlü çalışma modeli uygulandığı, bu nedenle veri sorumlularınca kişisel veri işleme envanteri hazırlama çalışmalarının yapılamadığı ve Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt yükümlülüğünün süre…

Belgeyi word formatında indirmek için tıklayınız.

Belgeyi online doldurmak için tıklayınız.

İZMİR TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI’NA

KONU: GÖREV BELGESİ

………………………………………………………………………………………… adresinde faaliyet gösteren, ……………….. Oda sicil numaralı,  ……………………………………………………………………. unvanlı firmanın yetkilisi olarak aşağıda beyan ettiğim bilgiler doğrultusunda ……………………………………………………….. adına görev belgesi düzenlenmesini arz ve talep ederim. ………./………./2020

                                                                                                                                                                                      Saygılarımla,

                                                                 Ad, Soyad ve İmza

Görev Belgesi Verilecek Kişinin:

SGK No:

T.C. Kimlik No:

Adı-Soyadı:

GSM No:

İkametgah Adresi:

Şehir Dışına Çıkma Nedeni:

  • İZTO ŞEHİRLER ARASI TİCARİ AMAÇLI GÖREV BELGESİ

İZTO ŞEHİRLER ARASI TİCARİ AMAÇLI GÖREV BELGESİ

Belgeyi word formatında indirmek için tıklayınız. Belgeyi online doldurmak için tıklayınız. İZMİR TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI’NA KONU: GÖREV BELGESİ ……………………………………………………………&helli…

518 sayılı V.U.K. genel tebliği "mücbir sebep"

Resmi Gazete No: 31078 (Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi: 24/03/2020 Konu MADDE 1 – (1) Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen ve bu Tebliğle belirlenen mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu…

Kısa çalışma ödeneği hk.

Değerli müşterimiz, dünyada ve ülkemizde yaşanan covid-19 "korona" virüsü pandemisi nedeniyle bu virüsten zarar gören işyerlerinde çalışanlar için kısa çalışma ödeneği işsizlik fonundan karşılanarak ödenmektedir. Bu ödenek ile ilgili tüm bilgiyi aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz. İyi çalışmalar. Not: Tüm işlemler işveren tarafı…