Temel gıda ürünlerinde kdv %1 e indirildi.

13 Şubat 2022 tarihinde yayımlanan 5189 sayılı “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile toptan-perakende ayrımı kaldırılarak tüm gıda teslimlerinde (ÖTV’ye tabi ürünlerden indirimli oranda KDV uygulananlar hariç) KDV oranı %1’e indirilmek…

VUK 509 DEĞİŞTİREN TEBLİĞ YAYINLANDI

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 509)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 535) E-FATURA GEÇİŞ HK ➖Elektronik Ortamında Mal ve Hizmet Satışı Yapanlar, ➖2020 veya 2021 Dönemlerde 1 Milyon Ve Üzeri Satış Yapanlar .......01.07.2022 Tarihinde, ➖2022 Yılı 500 Bin TL ve üzeri Satış Yapanlar ise 01.07.2023 .......Tarihinde…

SGK E-TEBLİGAT HK.

24.9.2021 tarihli 31608 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik” ‘ in 7 inci maddesine göre elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenler, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üç ay içinde başvuru yapmakla yükümlü tutulmuşt…

İş Yerlerinde Covid-19 Tedbirleri

Çalışma hayatını düzenleyici, işçi - işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almak, iş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemek Bakanlığımızın asli görevleri arasındadır. Bu doğrultuda, Bakanlığımızca, işverenlerin işçilerinden isteyeceği PCR testi ve işçilerini Covid-19…

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi