ELEKTRONİK BELGE SİSTEMLERİNDE YAPILACAK PLANLI BAKIM ÇALIŞMASI HAKKINDA DUYURU

14.04.2022
Başkanlığımız e-Belge Sistemlerinde 15/04/2022 Cuma günü 14:30–15:00 saatleri arasında Planlı Bakım Çalışması yapılacaktır. Söz konusu çalışma kapsamında; e-Fatura ve e-İrsaliye sistemleri ile e-Fatura ve e-İrsaliye Portalları çalışma tamamlanana kadar kapalı olacaktır. Duyurulur.

https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/ELEKTRONIK_BELGE_SISTEMLERINDE_YAPILACAK_PLANLI_BAKIM_CALISMASI_HAKKINDA.pdf

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi