Temel gıda ürünlerinde kdv %1 e indirildi.

13 Şubat 2022 tarihinde yayımlanan 5189 sayılı “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile toptan-perakende ayrımı kaldırılarak tüm gıda teslimlerinde (ÖTV’ye tabi ürünlerden indirimli oranda KDV uygulananlar hariç) KDV oranı %1’e indirilmek…

VUK 509 DEĞİŞTİREN TEBLİĞ YAYINLANDI

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 509)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 535) E-FATURA GEÇİŞ HK ➖Elektronik Ortamında Mal ve Hizmet Satışı Yapanlar, ➖2020 veya 2021 Dönemlerde 1 Milyon Ve Üzeri Satış Yapanlar .......01.07.2022 Tarihinde, ➖2022 Yılı 500 Bin TL ve üzeri Satış Yapanlar ise 01.07.2023 .......Tarihinde…

SGK E-TEBLİGAT HK.

24.9.2021 tarihli 31608 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik” ‘ in 7 inci maddesine göre elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenler, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üç ay içinde başvuru yapmakla yükümlü tutulmuşt…

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi