SGK E-TEBLİGAT HK.

         24.9.2021 tarihli 31608 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik” ‘ in 7 inci maddesine göre elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenler, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üç ay içinde başvuru yapmakla yükümlü tutulmuştur. Yönetmeliğe göre bu süre 31.12.2021 tarihinde sona ermektedir.

Kurumumuzca, elektronik ortamda yapılacak tebligata İlişkin usul ve esasları açıklayan genelgenin 10.12.2021 tarihinde yayımlanması ve e-tebligat sisteminin aynı tarihte açılması nedeniyle sistem üzerinde aşırı yoğunluk meydana getirmiştir.

Bu nedenle 31.12.2021 tarihinde sonra erecek olan başvuru süresi 31.01.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖNEMLİ HATIRLATMA; E-TEBLİGAT SİSTEMİNE KATILIM ZORUNLU OLUP, 31.01.2022 TARİHİNE KADAR BAŞVURU YAPILMAMASI DURUMUNDA İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAKTIR.

İLGLİ RESMİ GAZTEYE BURAYA TIKLAYARAK ULAŞABİLİRSİNİZ.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi