509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Öngören Tebliğ Taslağı Yayımlanmıştır.

    E-faturaya geçiş ve e-arşiv fatura düzenleme sınırı bu taslak ile yeniden düzenlenmiştir. İlgili taslağa aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

    Taslak Metin 

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi