İZTO ŞEHİRLER ARASI TİCARİ AMAÇLI GÖREV BELGESİ

Belgeyi word formatında indirmek için tıklayınız.

Belgeyi online doldurmak için tıklayınız.

İZMİR TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI’NA

KONU: GÖREV BELGESİ

………………………………………………………………………………………… adresinde faaliyet gösteren, ……………….. Oda sicil numaralı,  ……………………………………………………………………. unvanlı firmanın yetkilisi olarak aşağıda beyan ettiğim bilgiler doğrultusunda ……………………………………………………….. adına görev belgesi düzenlenmesini arz ve talep ederim. ………./………./2020

                                                                                                                                                                                      Saygılarımla,

                                                                 Ad, Soyad ve İmza

Görev Belgesi Verilecek Kişinin:

SGK No:

T.C. Kimlik No:

Adı-Soyadı:

GSM No:

İkametgah Adresi:

Şehir Dışına Çıkma Nedeni:

  • Pazarlama                                                         
  • Tahsilat
  • Sipariş alma
  • Makine-Donanım Servisi

Gideceği İl veya İller:

Şehir Dışında Bulunacağı Tarihler:

(Genelgede belirtilen amaçlarla kısıtlanan illere giriş yapanlar, giriş amacını gösteren belgeler ile 72 saat sonrasına kadar teslim ilinden ayrılarak ilk çıkış iline dönebilecektir.)

Gideceği Firma/Firmaların Unvanı:

Gideceği İşyeri Adres / Adresleri:

Seyahat Vasıtası (Hususi, Ticari):

Araç Plakası:

Beraberinde Şehir Dışına Çıkacak Şahısların Adı-Soyadı/T.C. Kimlik No/SGK No:(65 yaş ve üstü ile 18 yaş ve altı kişiler araçta bulunamaz. 18-20 yaş arası firma çalışanları SGK belgelerini yanında bulundurmak zorundadır. ) 

Adı-Soyadı

T.C. Kimlik No

SGK No

(Önemli not:  Görev  Belgesi formlarının (varsa firmanın antetli kağıdına aktarılarak) eksiksiz olarak doldurulması ve seyahatten 48 saat önce imzalı olarak pdf formatında [email protected] e-posta adresine iletilmesi gerekmektedir. Online sistem üzerinden 7/24 Başvuru yapılabilmektedir.   Başvurular sadece online sistem üzerinden kabul edilmektedir. )

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi