Borç yapılandırmanın ayrıntıları hakkında

Vergi, SGK, KYK, trafik, köprü borcu cezalarına 18 ay taksitle yapılandırma hakkı tanınacak. Borçlarda ilk ödeme 2021 Ocak ayında yapılacak.

DÜNYA’nın daha önce gündeme getirdiği kapsamlı yeniden yapılandırma paketi, Ak Parti milletvekillerinin verdiği önergelerle Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen 43 maddelik torba kanun teklifine eklendi.

Kapsamlı yapılandırmaya ilişkin önergeyle ilgili bilgileri Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu. Mehmet Muş, bu düzenlemelerin bir vergi affı olmadığını, geniş kapsamlı yapılandırma olduğunu söyledi. Her kurumun alacak miktarının farklı olduğunu dile getiren Muş, yapılandırmaya konu alacak toplamının 500 milyar lira civarında olduğunu aktardı.

Mehmet Muş’un verdiği bilgilere göre, halen ilgili kanunlar uyarınca kamu alacaklarına uygulanan gecikme faizi ve cezaları silinecek. Bunun yerine söz konusu borçlar, YİÜFE’ye endekslenerek bugüne getirilerek yapılandırılacak. Yapılandırmada ilk ödeme 2021 yılı Ocak ayında başlayacak. 2 ayda bir olmak üzere 18 eşit taksitle toplam 36 ayda ödemeler tamamlanacak. Ödemenin peşin yapılması durumunda, YİÜFE’ye endekslenerek bulunan faiz ve cezanın yüzde 90’ı silinecek. Yapılandırma için 31 Aralık 2020’ye kadar başvuruda bulunulması gerekiyor.

Yapılandırma kapsamına giren alacaklar şunlar:

- Tüm vergi borçları, SGK primleri , idari para cezaları, gecikme cezaları ve faiz zamları.

- İl özel idarelerine olan borçlar, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi dahil diğer vergiler, su atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları, muhtelif hizmetlerden olan alacaklar. Bunların yapılandırılması için ilgili idarelere başvuruda bulunulacak.

- Yükseköğrenime ilişkin borçlar

- Taşınmaz kültür varlıkları korunmasına dair katkı payları

- TOBB, TİM, TESK, TÜRMOB, Barılar Birliği gibi kurumlara olan aidat borçları.

- KOSGEB tarafından kullandırılan desteklerden kaynaklanan borçlar ile aidat borçları.

- OSB’lerin kredi borçları

- İl özel idare, belediye, bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde 50 sinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin irtifak hakkı kiralama işlemleri alacakları.

- Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları.

- Kalkınma Ajanslarının İl Özel İdareleri, sanayi odalarından olan alacakları ile TSE hizmet bedeli alacakları.

kaynak: https://www.dunya.com/ekonomi/borc-yapilandirmanin-ayrintilari-belli-oldu-haberi-486419

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi